Krby TURBO s.r.o. - distributor pro ČR

Stavba krbu s deskami Skamotec 225

Stavba krbu 1

Stavba krbu s deskami Skamotec 225 Stavba krbu

STAVBA KRBU A STAVEBNĚ IZOLAČNÍ DESKY SKAMOTEC 225

Jaké informace zde naleznete?
Na těchto webových stránkách naleznete informace o stavebně izolačních kalcium silikátových deskách SKAMOTEC 225 pro stavbu a izolaci krbů, kachlových kamen, sporáků a jiných topidel.

Dozvíte se základní pravidla technologie stavby krbu z kalcium silikátových desek. Seznámíme vás s často používanými postupy stavby krbu, které jsou zdravý a často i životu nebezpečné. Věnovat se zde budeme legislativě a ČSN. S touto problematikou vás seznámí přímo soudní znalec v oboru kamnářství.

Komu jsou stránky určeny?
Tyto informace jsou určeny hlavně specializovaným firmám (kamnářům), či společnostem, které se chtějí dozvědět více o správném postupu stavby krbu a celkově doplnit své profesní znalosti.

Každý rok pořádáme společně s Českým kamnářským institutem několik plánovaných školení zabývající se stavbou krbu. Po domluvě je možné zprostředkovat i individuální školení pro menší skupiny a jedince.

Jak tyto stránky mohou a nemohou posloužit široké veřejnosti?
Dozvíte se, jak rozeznat kamnáře od „řemeslníka“, který se vás i profesionály v oboru snaží podvést použitím levnějších nevhodných stavebních materiálů. Často vás tak ohrožuje na zdraví i životě. Pomůžeme vám najít vhodného kamnáře/krbaře, který má příslušná oprávnění a profesní znalosti pro stavbu krbu. Poskytujeme zdarma technickou podporu.

Nevnímejte tyto stránky jako návod na stavbu krbu svépomocí. Jsou zde uveřejněny základní informace. Často se stává, že lidé nabydou klamného dojmu o jednoduchosti stavby krbu. Výsledek tohoto počínání je často katastrofální a mnohdy nevratný. Výběrem vhodného kamnáře zajistíte bezpečnost a správnou vhodnost i funkčnost krbu. Mějte prosím na paměti, že jen opravdový kamnář, nebo specializovaná firma má pohromadě všechny potřebné znalosti a zkušenosti ke stavbě tohoto druhu topidla. Tím šetříte své zdraví i finance. Více se tomuto tématu věnuje soudní znalec v oboru kamnářství.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: DESKY SUPERISOL PATŘÍ DO PRŮMYSLU ! PRO STAVBU KRBU SE POUŽÍVÁ SKAMOTEC 225

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: DESKY SUPERISOL PATŘÍ DO PRŮMYSLU ! PRO STAVBU KRBU SE POUŽÍVÁ SKAMOTEC 225

Kalcium silikátové desky SUPERISOL, které již možná znáte, se používají v průmyslových instalacích a nemají potřebné certifikáty pro užití v interiéru pro krbové obestavby.

Společnost SKALMOL před několika lety změnila a inovovala své produkty a rozšířila působení. Tím rozdělením došlo i k přejmenování produktů. Vznikly levnější desky SUPERISOL s jinými výrobními postupy, zkouškami a certifikáty. 

Desky SKAMOTEC 225 mají certifikát CE- a třídu A1, desky SUPERISOL mají pouze třídu A2-s1,d0, a proto nejsou schválené pro konstrukce krbových plášťů v interiérech.  

Vyvarujte se obchodování se společnostmi, které nabízejí pro stavbu krbu SUPERISOL. Jedná se o podvodné a nebezpečné jednání, které vám může způsobit vážné problémy.

Materiály ke stažení:

NEJČASTĚJŠÍ VÁŽNÉ CHYBY PŘI STAVBĚ KRBU – VOLBA NEVHODNÝCH MATERIÁLŮ

NEJČASTĚJŠÍ VÁŽNÉ CHYBY PŘI STAVBĚ KRBU – VOLBA NEVHODNÝCH MATERIÁLŮ

Než se začneme věnovat stavbě krbu, rádi bychom upozornili na nejčastější chyby, které se týkají volby naprosto nevhodných stavebních materiálů a technologií. Spoustu řemeslníků všeho druhu takto ještě dnes činí. Buď z vlastní nevědomosti, nebo se snahou podvést svého zákazníka na úkor použití levnějších stavebních materiálů, než by použil profesionál, tedy kamnář. Často vás tak ohrožuje na zdraví i životě.

Vycházíme z faktu, že teploty uvnitř krbu s uzavíratelnou krbovou vložkou dosahují až 300°C.
Vyvarujte se použití jinak kvalitních stavebních materiálů na nevhodném místě.

Různé izolační vaty s hliníkovým polepem či bez něj:
Izolační skelné a jiné minerální vaty běžně dostupné ve stavebninách pokládáme v krbu za velmi nebezpečné. Jejich umístění v teplovzdušném krbu zajišťuje distribuci zdravý škodlivých a často i rakovinotvorných látek do vytápěného prostoru. Nepomůže ani vata pokryta hliníkovou fólií. Lepidlo mezi vatou a Al fólií degraduje již při 100°C. Lepidlo začne zapáchat a odlupovat se od zdraví škodlivých izolačních vat. Vata je obnažena a krb jej začíná distribuovat do vytápěného prostoru.

Sádrokarton:
Pro stavbu krbu se v žádném případě nepoužívá ani protipožární sádrokarton. Protipožární v tomto případě znamená, že dokáže odolávat delší čas určený normou otevřenému ohni, než dojde k prostupu ohně přes desku. Samotný sádrokarton bez správného odizolování je pro stavbu krbu nevhodný. Není přizpůsoben, aby byl často a dlouhodobě vystavován teplotám až 300°C.  Papír se začne odlupovat a hrozí požár či rozpadnutí celé konstrukce. Dále se sádrokartonová deska montuje na hliníkovou konstrukci, která má při zahřátí větší tepelnou roztažnost, než samotná deska. Při zahřátí na 300°C dochází k velkému pnutí uvnitř krbu. Tím praská celá stavba.

Porobetonové tvarovky:
Tyto tvarovky běžné dostupné pro stavbu a rekonstrukci domů jsou za správného použití velmi kvalitním a vyhledávaným stavebním materiálem. Nevydrží však dlouhodobé tepelné namáhání. Při použití porobetonu (např. Ytong a jiné) nesmí teplota v krbu překročit 52°C. Dochází ke sprašování (uvolňování materiálu do vytápěného prostoru) a degradaci materiálu. Vyjádření výrobce k tomuto problému stáhněte níže.

 

Zajímavý úryvek z platné normy pro KRBY ČSN 73 4230 (leden 2014) v rámci zdravý a bezpečnosti hovoří jasně:
Bod 7.3.1

Plášť teplovzdušné komory, která je určena k předávání tepla, a izolace přiléhajících konstrukcí musí být zhotoveny výhradně z materiálů, které jsou výrobcem k tomuto účelu přímo určené. Je zakázáno používat nevhodné materiály jako např. pórobeton, porocement sádrokarton apod. (materiály běžně dostupné ve stavebninách). Vláknité materiály (kalcium-silikáty) se mohou používat pouze s tuhým pojivem vytvrzelé teplotou a tlakem, a povrch u těchto materiálů u otevřených teplovzdušných systémů musí být čistitelný a upravený proti otěru (abrazi) proudícím vzduchem.

Vždy tedy penetrujte, ale pouze vhodnou k danému účelu určenou penetrací! Obyčejnou penetrací vzniká chemický zápach, který je neodstranitelný.

Materiály ke stažení:

VIDEO - STAVBA KRBU S DESKAMI SKAMOTEC 225

Video je natočeno originál dánským výrobcem Skamol. Některé prvky se oproti našemu stavebnímu postupu liší. Museli jsme přizpůsobit stavbu krbu našim ČSN normám. Úpravy jsou nutné pro úspěšnou kolaudaci stavby.

I tak vám ale nabídnuté video dokáže přiblížit úžasné vlastnosti a možnosti tohoto materiálu.

PROČ SKAMOTEC 225?

PROČ SKAMOTEC 225?

Stavba krbu z kalcium-silikátových desek SKAMOTEC 225 je nejen v ČR již roky nejčastěji volenou technologií výstavby a izolace krbů, kamen, sporáku a jiných topidel. Tato skutečnost je podložena celou řadou úžasných vlastností tohoto stavebního materiálu.

Kvalita:
Dánský výrobce zmíněných desek SKAMOL patří jednoznačně mezi špičkové celosvětové výrobce a dodavatele. Svou kvalitou výrobků a technickými vlastnostmi se SKAMOL stal nesmazatelnou ikonou pro profesionály v oboru, který určuje směr a nastavuje laťku. Speciální plně automatizovanou technologií výroby vznikají desky s prémiovou a konstantní kvalitou.

Široké spektrum použití:

 • stavba a izolace celého krbu
 • izolace akumulačních staveb (akumulačních krbů, kachlových kamen, sporáků)
 • izolace topidel v dřevostavbách
 • izolace komínů a prostupů komína
 • izolace volně stojících krbových kamen od zadní stěny, či jiných hořlavých předmětů
 • izolace kamenných obkladů (např. mramoru) a lavic

Mějte na paměti, že žádná nosná konstrukce v domě se dle ČSN z hlediska bezpečnosti nesmí zahřívat na více než 82 °C.

Kompletní sortiment:
K deskám SKAMOTEK 225 dodáváme veškeré příslušenství. V záložce „Produkty“ naleznete kompletní sortiment pro stavbu krbu (kamnářské malty, omítky, lepidla a další). Vše jako na dlani.

Zdravotní a ekologická nezávadnost:
SKAMOTEK 225 je vyroben čistě z přírodních kontrolovaných surovin. Vody, amorfního křemíku, vápna a březových vláken. Je velmi šetrný k životnímu prostředí a biologicky - tedy zdraví nezávadný. Z kalcium-silikátoých desek nejměné zprašuje jak při manipulaci, tak při zpracování.

Kombinace konstrukčního a izolačního materiálu:
SKAMOTEK 225 je stavební (konstrukční) a izolační materiál v jednom. Dosahuje velkých pevností v talku i v ohybu. To v praxi znamená, že z desek vystavíte i odizolujete krb v jednom stavebním úkonu. Nepotřebujete žádné podpůrné konstrukce. Krby můžete bez obav obkládat např. kamennými obklady. Dle váhy obkladu je nutné uzpůsobovat sílu desky a popřípadě konstrukci topidla.

Jednoduché zpracování:
Práci s deskami SKAMOTEC 225 ocení opravdu každý kamnář. Požadavky na pracovní nástroje jsou opravdu minimální. Většinu stavby krbu si vystačíte s ručními nástroji na dřevo, tedy hlavně pilkou a akumulační vrtačkou. Desky naformátujete do libovolného tvaru, nanesete lepidlo a sešroubujete. Při řezání minimálně sprašují.  Zbylý materiál se používá pro svlakování desek. Odřezek (svlak) přelepíte přes spoj slepených desek v konstrukci krbu. Vše ještě sešroubujete. Tím dojde k celkovému zpevnění celé stavby (ilustrační obrázek zde).

Snadná manipulace:
Objemová hmotnost 225 kg/m3 zaručuje snadnou manipulaci. Velkoformátové desky 1000x610x30 mm váží 4,12 kg. Transport materiálu vás nepřipraví o čas ani energii.

Tepelná odolnost:
Tepelná odolnost SKAMOTECU 225 je 1000°C. Spadá do kategorie třídy A1 – nehořlavý. Takto vysoká teplota použití se může zdát zbytečně vysoká. Má ale své opodstatnění. Zajistí vám vysokou trvanlivost stavby. Při stavbě teplovzdušeného krbu tento materiál prakticky nereaguje a tím se neopotřebovává.

Nízká tepelná roztažnost:
Další souvislostí je nízká tepelná roztažnost. Desky se teplem neroztahují. Krb „nepracuje“ a minimalizují se praskliny krbu i na povrchových úpravách (kamnářské omítky, malty).

Odolnost proti tepelným šokům:
U akumulačních staveb s kamnovými vložkami či biotopeništi se dosahuje za krátkou dobu ohromných teplot (900°C) a výkonů až 50 kW. SKAMOTEK 225 je vysoce odolný proti tepelným šokům. Při jakémkoli požití v kamnářském oboru je tento materiál naprosto dostačující.  Je jen důležité dbát na jeho správnou aplikaci. Nepoužívejte pro přímý kontakt s ohněm a spalinami.

Ryhlá výstavba:
Použitím této technologie stavby značně zkracujete čas stavby samotné. Většina standardních staveb je kompletně hotova do 2 až 3 dnů.

Čistota:
Při dodržení správných stavebních postupů je možné stavět již v zabydleném interiéru.

Finanční úspora:
Souhrn všech těchto vlastností při stavbě krbu zaručuje značnou finanční úsporu 30 a více % oproti jiným stavebním technologiím.

Základní důležitá technická data:

 • formát desky 1000x610x25/30/40/50mm
 • objemová hmotnost za sucha 225 kg/m3
 • Pevnost v tlaku, za studena (DS/EN ISO 8895_2006) 2,8 MPa
 • Pevnost v ohybu (EN 993-6:1995) 1,4 MPa
 • Tepelná vodivost při 10°C (EN 12667) W/(m×K) 0,061
 • Zkoušky nehořlavosti (EN 13501-1:2007 + A1:2009) Třída A1
 • Tolerance rozměrů délky a šířky ± 2,5 mm
 • Tolerance rozměrů tloušťky ± 1,5 mm

Další technické parametry, bezpečnostní listy, certifikát a další naleznete v rubrice „Ke stažení“.

KOMPLETNÍ SORTIMENT

KOMPLETNÍ SORTIMENT

Pouze originální kamnářské produkty jsou stavěny na specifické podmínky v tomto odvětví, jako jsou prudké změny teplot a pod. Tyto a spoustu dalších vlivů při použití standardních stavebních materiálů zapříčiní porušování struktury omítky, praskání krbu, různé zápachy v interiéru, sprašování, nebo uvolňování rakovinotvorných látek.

K dispozici je odzkoušená značka SILATERM, která se specializuje pouze na kamnářské stavební materiály. Na složení a vlastnostech těchto materiálů se kromě specializovaných laboratoří a soudních znalců podíleli hlavně kamnáři – profesionálové v oboru. Dnes značka SILATERM zahrnuje celou řadu různých produktů a vyváží se i do zahraničí.

Při použití vlastních malt, lepidel a povrchových úprav neneseme zodpovědnost za případné degradace, či jiné problémy.

ZPRACOVÁNÍ DESEK - PŘÍPRAVA FORMÁTOVÁNÍ

ZPRACOVÁNÍ DESEK - PŘÍPRAVA FORMÁTOVÁNÍ

Místo, kudy na desce povedete řez navlhčete houbou, nebo malířskou štětkou. Používejte pouze čistou pitnou vodu. S vodou nešetřete. Desky jsou velmi nasákavé. Čím více řez navlhčíte, tím méně bude SKAMOTEC 225 při řezání prášit. 

FORMÁTOVÁNÍ SKAMOTECU 225

FORMÁTOVÁNÍ SKAMOTECU 225

Desky doporučujeme řezat ručními nástroji na dřevo. Minimalizujete prašnost. Desky můžete řezat i na vodní pile. Neohrožujete tím strukturu ani pevnost desky.

TYP: Prašnost můžete minimalizovat, pokud pro řezání použijete kvalitní nářezový nůž. Desku položíte na rovnou a pevnou plochu. Nejlépe na zem.  Nakreslíte požadovanou čáru pro řez, přiložíte na ni vodováhu a několikrát silně přejedete nářezovým nožem. Desku pak lehce odlomíte. Případnou vzniklou nerovnost na řezu způsobenou odlomením strnete jedním pohybem brusné mřížky na sádrokarton.

LEPENÍ SKAMOTECU 225

LEPENÍ SKAMOTECU 225

K spojování desek používejte pouze předepsané lepidla a tmely. Tedy EASY MIX, nebo Kamnářský univerzální tmel SILATERM. Lepidlo naneste v dostatečném množství na obě očištěné lepené plochy. Při správném slepení desek má lepidlo při přitlačení lepených ploch k sobě mírně vytékat ze spoje. Přebytečné vytlačené lepidlo odstraňte pomocí hadříku, nebo špachtle.

Desky po slepení sešroubujte pomocí akumulační vrtačky a našeho doporučeného typu šroubu (zápustná hlava a vysoké stoupání). Tento typ šroubu zajišťuje kvalitní spoj. Šrouby aplikujte po každých 15 cm. Díky sešroubování nemusíte čekat na zatuhnutí lepidla a můžete pokračovat v technologickém postupu stavby.  Nikdy desky nešroubujte do dřeva. Vytváříte tak tepelný most, který může zapříčinit požár. Pokud tak musíte udělat, překryjte hlavičku šroubu kusem desky o velikosti min. 10x10 cm. Sílu desky volte dle předpokládaných teplot. Velikost šroubu volte dle tloušťky spojovaných desek. Např. 2 desky síly 3 cm spojujte šrouby o délce min. 5,5 cm.

Desky můžete jednoduše zbrousit do požadovaného tvaru pomocí brusné mřížky na sádrokarton, nebo jiným vám lépe vyhovujícím ručním nástrojem.

Zde je znázorněn svlak (přeplátování desek). Tato technologie spevňuje celou stavbu do monolitu. Používají se k tomu odřezky z desek. Šetříte finance a životní prostředí. Svlak lepte i šroubujte. Nemusíte čekat na zaschnutí lepidla - pokračuje se plynule ve výstavbě. 

JAK ODIZOLOVAT ZADNÍ STĚNU KRBU V DŘEVOSTAVBĚ?

Obrázek 1. Obrázek 1.

Obrázek 2. Obrázek 2.

Obrázek 3. Obrázek 3.

 

Skladba sendviče je následující:
5 silná izolační deksa / 5 cm odvětraná vzduchová mezera / 5 cm silná izolační deska
Tloušťka desky se může měnit dle výkonu a typu konkrétní krbové vložky v krbu. Profesionál tuto problematiku zná. Pokud ne, poradí se s našimi odborníky.

1. obrázek:
Dřevěnou stěnu odizolujeme první vrstvou izolační desky SKAMOTEC 225.

2. obrázek:
Na takto přichystanou první vrstvu desek nalepíme a přišroubujeme po bokách dva pruhy SKAMOTECU 225 o délce cca 10 cm. V žádném případě nesmíme šrouby provrtat až do dřeva. Vytváříme tím tepelný most! Pokud nemůžeme šroubovat, pouze lepíme.

V dolní a horní části pruh vynecháme pro volnou cirkulaci vzduchu z místnosti. Tuto mezeru vyplníme krbovou mřížkou.

Horní část zadní stěny uzavřeme, aby se ohřátý vzduch nedotýkal neodizolovaného stropu.

3. obrázek:
Překryjeme poslední vrstvou stavebně izolačních desek SKAMOTEC 225. Všimněte si, že desky provazujeme. Spáry nekopírují první vrstvu (obr.1). Eliminujeme tím tvorbu dalších potencionálních tepelných mostů.

 

Odvětraná mezera díky přirozené konvenci vzduchu zůstává neustále ochlazována vzduchem o pokojové teplotě.

STAVBA KRBU KROK ZA KROKEM

Stavba krbu obrázek 1. Stavba krbu obrázek 1.

Stavba krbu obrázek 2. Stavba krbu obrázek 2.

Stavba krbu obrázek 3. Stavba krbu obrázek 3.

Stavba krbu obrázek 4. Stavba krbu obrázek 4.

Stavba krbu obrázek 5. Stavba krbu obrázek 5.

Stavba krbu obrázek 6. Stavba krbu obrázek 6.

 

 

Stavba krbu – obrázek 1.
Nosná stěna domu nesmí být tepelně namáhána více než 82 °C. Abychom dodrželi tuto důležitou normu a nemuseli používat zbytečně silnou izolaci, která stavbu prodražuje, můžete použít technologii stavby pomocí neodvětrané vzduchové mezery. Díky tomuto stavebním postupu dokážete výrazně zvětšit izolační schopnost zadní stěny s minimálními finančními náklady. Můžeme použít slabší desku.

Na zadní stěnu nejprve nalepíte svislé dva, či více pruhů izolační desky (dle šířky topidla). Na ně pak nalepíte a přišroubujete souvislou stěnu ze SKAMOTECU 225.

 

Stavba krbu – obrázek 2.
Na takto připravené pruhy nalepíte a přišroubujete souvislou stěnu ze SKAMOTECU 225.
Krbovou vložku můžeme připojit externí přívod vzduchu do topeniště a odvod spalin do komína.

 

Stavba krbu – obrázek 3.
Můžete pokračovat s výstavbou boční stěny. Všimněte si přeplátování desek svlaky pro celkové zpevnění a přípravy podpěry pro falešný dekompresní strop.

Deky SKAMOTEC 225 se nemusí převazovat. Při dodržení správné stavební technologie nehrozí nebezpečí.

 • Desky slepujte pouze určenými lepidly dle návodu.
 • Desky šroubujete vhodnými šrouby 15 cm od sebe.
 • Spoj překryjte a přesponkujte kamnářskou perlinkou SILTARTERM a vhodnou nosnou vrstvou. Doporučujeme lepidlo SILATERM WHITE 600.

 

Stavba krbu – obrázek 4.
Stejným způsobem postupujte i na druhé boční straně krbu. Vždy ale instalujte revizní otvor pro krby.

Norma CSN 734230 díl 7.2.5. udává:   
Do prostoru teplovzdušné komory určené pro předávání tepla musí být zajištěn přístup pro kontrolu a čištění povrchu kouřovodu a krbové vložky a pro čištění jeho vnitřního prostoru.
Touto normou doporučený rozměr 46/23cm dovoluje vizuální kontrolu stavu uvnitř obestavby krbu, popřípadě složité a pracné čištění některých dostupných míst uvnitř krbu.

Na revizní tovor pro krby Grenacontrol se nanáší stejná povrchová úprava, jako na krb. Díky tomu je na krbu takřka neznatelný. Minimálně zasahuje do designu krbu.


Proto doporučujeme do každého krbu instalovat revizní otvor pro krby Grenacontrol s rozměrem 50x40cm. Díky této velikosti můžete kdykoli jednoduše zkontrolovat stav uvnitř krbu. S přehledem se dostanete i na jinak velmi těžko dostupná místa a můžete provézt jak dokonalou revizi, tak čištění obestavby krbu. Jeho velikost dovoluje provádět opravy uvnitř krbu. Do otvoru 50x40cm se dostane průměrný člověk celou přední částí těla. Toto je dokonalé řešení zejména při obestavbě teplovodních krbových vložek, kdy je uvnitř stavby krbu instalováno příslušenství od topenářů. Zde je dostatečný přístup přímo nutností. Velmi často se stává, že malá závada nutí k částečné demontáži krbu. Vždy se jedná o nákladné, pracné a drahé řešení nepříjemné situace.

Proč zabudovat revizní otvor pro krby?:

 • maximální možná kontrola obestavby krbu
 • snadný přístup revizního technika
 •  snadná instalace
 • profesionální zpracování
 • pohodlné čištění celého prostoru krbu
 • čistý provoz cirkulace vzduchu v obestavbě krbu
 • velikost otvoru dovoluje opravy uvnitř obestavby (šetří finance a řeší problémy)
 • pohodlné otevírání
 • minimální zásah do designu krbu

Stavba krbu – obrázek 5.
Instalace falešného a skutečného stropu. Na obrázku je naznačen případný izolovaný rozvod teplého vzduchu do dalších mísntností.

 

Stavba krbu – obrázek 6.
Krb je připraven k celkovému zakrytí deskami SILAMOTEC 225 dle výše zmíněných stavebních postupů.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRBU ZE SKAMOTECU 225

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRBU ZE SKAMOTECU 225

 

Desky vždy penetrujte vhodnou speciální penetrací.
Všechny alternativy kalcium silikátových desek od současných výrobců při zpracování sprašují. Je nutno nosit roušku.
Žádná kalcium-silikátová deska na trhu určená pro stavbu krbu není 100% upravená proti abrazi (abraze - mechanické obrušování povrchu proudícím vzduchem). Aby jste zabránili tomuto jevu, musíte povrh desky uzavřít materiálem k tomuto určeným. Jinak dochází k uvolňování nežádoucího „prachu“ z desky do vytápěného prostoru.
Penetrace nalezbnete ZDE.

 

Proč používat kamnářskou perlinku a jak?
Kamnářská perlinka díky speciální aparatuře (povrchu na skelním vlákně) odolává specifickým zásaditým přísadám obsaženým v kamnářských maltách a lepidlech. Má tepelnou odolnost 550°C. Nad krbovou vložkou a v jiných částech krbu jsou často teploty nad 100°C. Klasická stavební perlinka nevydrží tyto teploty a degraduje. S ní pak samozřejmě i krb.

Kamnářskou perlinku SILATERM nemusíte aplikovat jako při klasické stavbě. Stačí ji na napenetrovanou desku připevnit pomocí sponkovačky a nanést na ni správnou nosnou vrstvu. Doporučujeme kamnářské lepidlo White 600. Můžete také použít Hafťák, či Kammal.

 

Jaká je správná skladba materiálů, pokud chci na krb aplikovat omítku?
SKAMOTEC 225 napenetrujte určenou penetrací, sponkovačkou připevněte kamnářskou perlinku, naneste lepidlo White 600 (doporučujeme), Kammal, či Hafťák. Na takto připravený a očištěný povrhaplikujte kamnářskou omítku SILATERM.

 

Jaká je správná skladba materiálů, pokud chci krb obkládat?
Podle váhy obkladu vždy volte tloušťku desky a konstrukci stavby. Desku napenetrujte správnou penetrací, sponkovačkou připevněte kamnářskou perlinku, naneste nosnou vrstvu WHITE 600. Po úplném zaschnutí nosné vrstvy stejným lepidlem lepte obklad.

NEDOZVĚDĚLI JSTE SE VŠE? NEVÁHEJTE SE OBRÁTIT NA NAŠI TECHNICKOU PODPORU.

NEDOZVĚDĚLI JSTE SE VŠE? NEVÁHEJTE SE OBRÁTIT NA NAŠI TECHNICKOU PODPORU.

Rádi vám poradíme, nebo sdělíme nejbližší datum odborného školení, týkají se zmíněných stavebních postupů.

Jak bylo napsáno, nabízíme i individuální školení pro firmy i jednotlivé živnostníky.
Neváhejte se obrátit na naše pracovníky!